Kadra AIP Kraków

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY AIP
DYREKTOR REGIONALNY AIP

Sebastian Kolisz 
Z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości związany od początku ich istnienia. Certyfikowany Instruktor Innowacji AIP oraz podstaw Blue Ocean Strategy. Tworzył od podstaw wszystkie inkubatory z sieci inkubatory.pl w Krakowie, czyli obecnie 6 AIP, kolejne w trakcie tworzenia. Zarządza regionem AIP Polska Południowo-Wschodnia (Kraków, Kielce, Rzeszów). Do tej pory AIP pod jego opieką pomogło ponad 1100 startupom. Honorowy Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie oraz Małopolskiego Studenckiego Forum Business Centre Club.
tel. +48 608 340 897
_________________________________________________________________________________

REJESTRACJA FIRM i Dział Marketingu AIP Kraków

Sylwia Majkut
Prowadzi rozmowy informacyjne i rejestrację do programu AIP oraz doradztwo dla przyszłych StartUp'ów AIP. Odpowiedzialna za działania marketingowe w AIP Kraków.

sylwia.majkut@aipkrakow.pl
tel. +48 515 229 775 
_____________________________________________________________

DZIAŁ KSIĘGOWY AIP KRAKÓW
(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00)
ksiegowosc@aipkrakow.pl
+ 48 785 805 027

Izabela Targosz  - Zarządzająca Regionalnym Centrum Rozliczeniowym
Koordynuje całokształt działań związanych z księgowością i umowami.
Szkoli firmy z aspektów działania w AIP i księgowości.

izabela.targosz@aipkrakow.pl
_________________________________________________________________________________

Katarzyna Żuchowska
Główna Księgowa AIP Kraków. Zajmuje się bieżącymi sprawami związanymi z księgową obsługą StartUp'ów.
Spotkania od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00.

katarzyna.zuchowska@aipkrakow.pl
tel. + 48 785 805 027
_________________________________________________________________________________

Magdalena Domagała 
Księgowa AIP Kraków. Zajmuje się bieżącymi sprawami związanymi z księgową obsługą StartUp'ów.

magdalena.domagala@aipkrakow.pl
tel. +48 785 805 027
_____________________________________________________________

NEW BUSINESS MANAGER AIP KRAKÓW

Grzegorz Kolasiński
grzegorz.kolasinski@aipkrakow.pl

_________________________________________________________________________________