AIP SEED CAPITAL


AIP Seed Capital to jeden z największych w Polsce funduszy typu venture capital wspierający najlepsze polskie Startupy z AIP. Inwestujemy w najprostszym modelu na rynku - 100 000 zł do 500 000 zł w zamian za 15% udziałów
w nowoutworzonej spółce.
Nie wchodzimy do zarządów, ani nie zasiadamy w radach nadzorczych.
A przygotowana przez nas umowa inwestycyjna jest prosta i przejrzysta.
Nabory do Seed Capital odbywają się co miesiąc. 


Aplikowanie do Seed Capital w Krakowie

Aby zaaplikować o środki z funduszu AIP Seed Capital w Krakowie 
należy spełnić trzy warunki:

1.  Zarejestrować projekt w AIP Kraków - w tym celu prosimy o umówienie się na spotkanie z przedstawicielem AIP Kraków. 
Jak? Oto kontakt:
tel. +48 785 805 022
e-mail: kontakt@aipkrakow.pl

2.  Nagrać filmik/klip/prezentację multimedialną na maks. 4 minuty dotyczące zgłaszanego do Seeda biznesu i zamieścić na YouTube. 
Link do filmu oraz opis pomysłu biznesowego zamieścić na karcie, którą można otrzymać kontaktując się z seedcapital@aipkrakow.pl

3.  Wysłać wypełnioną Kartę Oceny Pomysłu na adres: seedcapital@aipkrakow.pl
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem AIP Seed Capital w Krakowie:
AIP Seed Capital Kraków
Rynek Główny 34, I piętro
tel. +48 515 061 874
e-mail: seedcapital@aipkrakow.pl

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na początku każdego miesiąca.
Dotychczasowe inwestycje